Huisregels

Door het betreden van het evenemententerrein gaat u akkoord met de huisregels en bent u verplicht alle voorschriften en de door de medewerkers het gegeven evenement op te volgen. Voor alle gevallen en/of situaties waarin de huisregels niet voorzien, behoud de organisatie zich het recht voor mondeling en/of schriftelijk aanvullende regels te stellen waaraan de bezoeker is gebonden.
 1. Zorg ervoor dat u een geldig entreeticket en legitimatiebewijs bij hebt, zonder entree ticket en legitimatiebewijs kunnen wij de toegang tot het feest weigeren
 1. Het is verboden om alcohol te nuttigen of in bezit te hebben onder de 18 jaar.
 1. Het is als 18+er verboden om alcohol door te geven aan een persoon onder de 18 jaar
 1. Het is verboden om (soft)drugs te gebruiken of in bezit te hebben.
 1. Het is verboden om wapens, stokken, messen of andere gevaarlijke voorwerpen in bezit te hebben.
 1. Het is verboden om eigen consumpties en etenswaren mee het evenementengebied op te nemen.
 1. U dient instructies van de organisatie, de beveiliging of het personeel te allen tijde op te volgen
 1. Indien u medewerking aan fouilleren of onderzoek van tassen weigert, dient u het evenementengebied te verlaten
 1. Op grond van gedrag binnen het evenementengebied en/of openbare weg aangrenzend aan het evenementengebied kan de organisatie, de beveiliging of het personeel u de toegang weigeren
 1. Ongewenst gedrag als agressie en discriminatie wordt niet getolereerd.
 1. Het betreden van het evenementengebied en het bijwonen van het evenement zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 1. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor enigerlei letsel of schades ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers. Hieronder wordt ook o.a. diefstal en vermissing verstaan
 1. Tijdens een evenement worden (foto)opnames gemaakt. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.
 1. Op het festivalterrein zijn munten het enige geldige betaalmiddel. Er worden geen munten retour genomen. Munten zijn niet inwisselbaar voor geld.